RheinLotsO Anhang C (zu § 12 Nr. 1)

Lotsenordnung für den Rhein zwischen Basel und Mannheim/Ludwigshafen (Anlage 1 zu der Verordnung zur Einführung der Lotsenordnung für den Oberrhein)

Fundstelle des Originaltextes: BGBl. Teil III 9503-7, S. 22 - 23

        
       
(Originalgröße: DIN A 6) (Seite 1)
------------------------------------------------------------------------
I I
I Bundesrepublik Deutschland I
I Republique Federale d'Allemagne I
I Bondsrepubliek Duitsland I
I I
I Lotsenpatent I
I Patente de pilote I
I Loodsenpatent I
I I
I I
I Nr. .................... I
I I
I I
I Ausgestellt auf Grund der Lotsenordnung für den Rhein zwischen I
I Basel und Mannheim/Ludwigshafen I
I (in Kraft getreten am 1. Juli 1956) I
I I
I Delivree conformement au Reglement de pilotage sur le Rhin entre I
I Bale et Mannheim/Ludwigshafen I
I (entre en vigueur le 1er juillet 1956) I
I I
I Afgegeven op grond van het Loodsenreglement voor de Rijn tussen I
I Bazel en Mannheim/Ludwigshafen I
I (in werking getreden op 1 Juli 1956) I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
------------------------------------------------------------------------

(Seite 2)
------------------------------------------------------------------------
I I
I für die Rheinstrecke I
I pour le secteur du Rhin I
I voor het riviervak I
I I
I I
I von/de/van ....................... bis/a/tot ....................... I
I I
I I
I vom/par/door ....................................................... I
I (zuständige Behörde/autorite competente/bevoegde I
I autoriteit) I
I I
I I
I I
I I
I I
I .............................. .................................. I
I (Ort und Datum) (Unterschrift) I
I (lieu et date) (signature) I
I (plaats en datum) (handteekening) I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I Dienststempel I
I Cachet I
I stempel I
I I
I I
I I
------------------------------------------------------------------------

(Seite 3)
------------------------------------------------------------------------
I I
I Name und Vorname I
I Nom et Prenom ................................................... I
I Naam en voornam I
I I
I Geburtstag und -ort I
I Date et lieu de naissance .......................................... I
I Geboortsplaats en-datum I
I I
I Wohnort I
I Domicile ......................................................... I
I Woonplaats I
I I
I I
I Rheinschifferpatent ausgestellt I
I Patente de batelier du Rhin delivree I
I Rijnschipperspatent afgegeven I
I I
I I
I am/le/op ........................................................... I
I I
I von/par/door ....................................................... I
I I
I I
I -------------------------- I
I I I I
I I I I
I I I I
I I Photographie I I
I I des Inhabers I ................................ I
I I du titulaire I (vor der Behörde vollzogene I
I I van de rechthebbende I Unterschrift) I
I I I (signature donnee en presence I
I I I de l'autorite) I
I I I (handteekening geplaatst in I
I I I tegenwoordigheid van de I
I I I autoriteit) I
I -------------------------- I
I I
I I
I I
------------------------------------------------------------------------

(Seite 4)
------------------------------------------------------------------------
I I
I Ausgedehnt auf die Rheinstrecke I
I Extension au secteur du Rhin I
I Uitgebreid tot het riviervak I
I I
I I
I von/de/van ....................... bis/a/tot ....................... I
I I
I I
I von/par/door ....................................................... I
I (zuständige Behörde/autorite competente/bevoegde I
I autoriteit) I
I I
I I
I I
I I
I I
I .............................. .................................. I
I (Ort und Datum) (Unterschrift) I
I (lieu et date) (signature) I
I (plaats en datum) (handteekening) I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I Dienststempel I
I Cachet I
I stempel I
I I
I I
I I
------------------------------------------------------------------------

Referenzen

Dieses Dokument enthält keine Referenzen.

Zitiert von