Amtsgericht Aurich

AG in Niedersachsen

ECLI-Code: AGAURIC


Urteile

Urteil vom Amtsgericht Aurich - 12 C 842/16
12. Mai 2017
12 C 842/16 12. Mai 2017
Beschluss vom Amtsgericht Aurich - 10a M 6855/12
20. Dezember 2016
10a M 6855/12 20. Dezember 2016